วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ น้ำผึ้ง Bee Happy

รูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบ

ภาพที่  1 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ


รูปภาพบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 cc.


ภาพที่  2 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านข้าง 
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

ภาพที่  3 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

บรรจุภัณฑ์ขนาด 200 cc.

             
ภาพที่  4 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านข้าง 
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรต

ภาพที่  5 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

รายงานผลการสรุปการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง Bee Happy

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ น้ำผึ้ง Bee Happy

รูปแบบสติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์
       รูปแบบการออกแบบสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ ออกแบบโดยมีแนวความคิดหลักคือการสื่อสารกับผู้บริโภคให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ใช้สีเหลือซึ่งเป็นสีที่มีความโดดเด่นสะดุดตาอีกทั้งยังเป็นสีของน้ำผึ้งและเอกลักษณ์บนตัวของผึ้งอีกด้วย รูปแบบเป็นรูปแบบร่วมสมัยโดยคาแร็คเตอร์ของตัวผึ้งจะมีคาแร็คเตอร์ที่น่ารักสดใส สื่อถึงความสุขที่กำลังได้ลิ้มลองน้ำผึ้งของ bee happy และมีการตกแต่งลวดลายด้วยรูปร่างของรังผึ้งเพื่อสื่อถึงตัวผลิตภัณณ์ได้ในอีกทางหนึ่ง
ภาพที่ 1 แสดงภาพการออกแบบสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ขนาด 500 cc.
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ
ภาพที่ 2 แสดงภาพการออกแบบสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ขนาด 200 cc.
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ

ภาพที่ 3 แสดงภาพการออกแบบสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง Bee Happy
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลสมมติฐาน ส.2

Mood board (ส.2)
       สรุปผลสมมุติฐานในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำผึ้ง Bee happy เป็นการสรุปผลแนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และรูปแบบแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ภาพแสดง Mood board สรุปสมมุติฐาน (ส.2)
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

การออกแบบตราสัญลักษณ์ Bee happy

แบบตราสัญลักษณ์
       แนวความคิดในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้พผึ้งนี้ ในชื่อของ Bee happy ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มวัยรุ่นที่รักสุขภาพ รูปลักษณ์ของสินค้าที่มีความสดใสน่ารัก ด้วยรูปแบบของตัวผึ้งน้อยที่ใช้สื่อความหมายถึงตัวสินค้า รูปแบบของขวดที่กระทัดรัดใช้งานได้อย่างสะดวก สีหลักที่ใช้ในการออกแบบ คือสีเหลือง ที่ให้ความโดดเด่น สดใส ดึงดูดสายตาของผู้ซื้อ ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้

แบบร่างตราสัญลักษณ์ (sketch design)

ภาพที่ 1-3 แสดงภาพแบบร่างตราสัญลักษณ์ Bee Happy
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

แบบร่างแบบบรรจุภัณฑ์


ภาพที่ 4-5 แสดงภาพแบบร่างทางความคิดในการออกแบบขวดบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 6 แสดงภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ


สัปดาห์ที่ 8 ส.1 (สืบค้น)

แบบ Mood board การสืบค้นข้อมูลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง ธรรมรส

        หลังจากได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง ธรรมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร ได้ให้นักศึกษานำผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้ทำการศึกษา นำมาออกแบบพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างไปจากเดิม โดยในครั้งนี้ผู้ออกแบบได้ทำการตั้งชื่อแบรด์ใหม่ในชื่อของ Bee happy ซึ่งมีความหมายสื่อถึงช่วงเวลาของความสุขที่ได้ลิ้มลองน้ำผึ้งบริสุทธิ Bee happy
       การสืบค้นข้อมูลต่างๆ จะอ้างอิงมาจากธุรกิจของน้ำผึ้ง ธรรมรส ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผลิตน้ำผึ้ง แปรรูปน้ำผึ้งอธิบายถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ของธุรกิจเดิม และ แบบกรณีศึกษาจากแบรด์ชั้นนำต่างๆ เพื่อเป็นแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไป

ภาพแสดงการสรุปข้อมูลการสืบค้น ส.1
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6

       การเรียนการสอนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะต้องนำแบบที่ทำการออกแบบมาปรับแก้ไข ให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม โดยผู้ออกแบบยังคงแนวความคิดของการออกแบบตัวอักษรให้มีลายอ้อนช้อย และใช้สีที่มาจากธรรมชาติให้ความรู้สึกสดชื่น และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ มีผลงานดังนี้

รูปที่ 1 แสดงภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ธรรมรส
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ


รูปที่ 2 แสดงภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ธรรมรส ภาษาอังกฤษ
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ

       นอกจากนั้นยังมีการออกแบบสติ๊กเกอร์สำหรับติดขวดน้ำผึ้งธรรมรส โดยใช้สีของน้ำผึ้งเป็นสีหลักและใช้ลวดลาบของรังผึ้งประดับให้สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน


รูปที่ 3 แสดงภาพการออกแบบสติ๊กเกอร์สำหรับติดขวดสินค้าน้ำผึ้ง ธรรมรส
ที่มา : ระรินทิพย์ ศิรเถกิงเกียรติ